Php İle Açılır Menü Yapımı

“Açılır menü” Türkçe’de bir katmanlı (ya da açılıp kapanan) menü anlamına gelir. PHP ile bu tür bir menü oluşturmak için, HTML ve CSS kullanarak bir menüyü tasarlamanız ve daha sonra PHP kodu kullanarak bu menünün açılıp kapanmasını sağlamanız gerekir. Örneğin, aşağıdaki PHP kodu bir menüyü açıp kapatmak için kullanılabilir:

 

<?php
// Menüyü açmak için kullanılacak değişkeni tanımlayın
$menuAcik = false;

if (isset($_GET[‘menuAc’])) {
// Eğer ‘menuAc’ GET parametresi geçirilmişse, menüyü aç
$menuAcik = true;
}

if ($menuAcik) {
// Eğer menü açıksa, menü öğelerini göster
echo “<ul>”;
echo “<li>Menü Öğesi 1</li>”;
echo “<li>Menü Öğesi 2</li>”;
echo “<li>Menü Öğesi 3</li>”;
echo “</ul>”;
} else {
// Menü kapalıysa, menüyü açma düğmesini göster
echo “<button>Menüyü Aç</button>”;
}
?>

 

 

Bu kodda, $menuAcik değişkeni menünün açık ya da kapalı olduğunu belirtir. Eğer $_GET['menuAc'] parametresi geçirilmişse, menü açılır ve menü öğeleri gösterilir. Aksi halde, menü kapalı kalır ve kullanıcıya bir düğme gösterilerek menüyü açması istenir.