Python Kullanarak Hesap Makinesi

Merhaba!

Python dilini kullanarak bir hesap makinesi yapmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

Öncelikle bir Python dosyası oluşturun ve bu dosyaya "calculator.py" gibi bir ad verin.
Dosyayı açın ve aşağıdaki kodu içine yapıştırın:

def add(x, y):
"""Bu fonksiyon iki sayıyı toplar"""
return x + y

def subtract(x, y):
"""Bu fonksiyon iki sayı arasındaki farkı hesaplar"""
return x - y

def multiply(x, y):
"""Bu fonksiyon iki sayıyı çarpar"""
return x * y

def divide(x, y):
"""Bu fonksiyon iki sayıyı böler"""
return x / y

Bu kod, bir hesap makinesinde bulunan temel işlemleri yapabilecek 4 fonksiyon içerir: toplama, çıkarma, çarpma ve bölme.

Şimdi, bu fonksiyonları kullanarak bir hesap makinesi oluşturabilirsiniz. Örneğin, aşağıdaki kodu kullanarak kullanıcıdan iki sayı alıp bu sayıları toplayabilirsiniz:


# Kullanıcıdan iki sayı al
num1 = int(input("Lütfen birinci sayıyı girin: "))
num2 = int(input("Lütfen ikinci sayıyı girin: "))

# Sayıları toplayarak sonucu yazdır
result = add(num1, num2)
print(num1, "+", num2, "=", result)

Bu kodu kullanarak diğer işlemler için de benzer şekilde kullanıcıdan sayılar alarak işlemleri yapabilir ve sonuçları ekrana yazdırabilirsiniz.

Umarım bu bilgiler yardımcı olmuştur.

Leave a Comment